WBSO regeling Wadudu

WBSO regeling Wadudu

Voor bedrijven en zelfstandigen die zich met technische innovatie bezighouden is er subsidie beschikbaar in het kader van de Wet Bevordering Speuren en Ontwikkeling (WBSO). Het voordeel van de WBSO is een fiscale aftrek op de loonheffing.

Ook Wadudu maakt gebruik van deze regeling, en wel met de volgende projecten:
– Zeef meelworm
– Zeef BSF
– Groeicurve

Wadudu komt in aanmerking voor de WBSO omdat de medewerkers speur en ontwikkelingswerkzaamheden (S&O) verrichten.

Voordelen van WBSO:

In de praktijk betekent de regeling dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Het WBSO-voordeel wordt berekend over het totaal aan S&O-loonkosten plus de overige kosten en uitgaven (of het forfaitaire bedrag voor kosten en uitgaven). Het voordeel voor loonbelastingplichtigen betreft een vermindering op de af te dragen loonbelasting van 32% (40% voor starters) over de eerste € 350.000 van het totaal aan kosten en uitgaven in 2020. Over het merendeel bedraagt de vermindering 16%. Als zelfstandig ondernemer moet u minstens 500 S&O uren maken om gebruik te kunnen maken van de regeling.

Wilt u meer informatie over WBSO? kijk dan hier