Wanneer de insectensector groeit, meer duurzaamheid

Wanneer de insectensector groeit, meer duurzaamheid

De Glasglow klimaatconferentie, de klimaatmars en de reguliere (nieuws)berichten over de klimaatverandering zijn een blijvend onderwerp. Er is teveel warmte in de atmosfeer, een overschot van koolstofdioxide (co2) en de bodem bevat teveel stikstof. Verder zorgen al deze klimaatveranderingen voor extreme weersomstandigheden en verdwijnt er veel hectare aan groen en zuurstof.

Daarnaast wordt de wereldbevolking alsmaar groter, de aarde zal in 2050 ongeveer rond de 10 miljard mensen tellen. Dit betekent ook dat alle mensen eten op tafel horen te krijgen. Volgens The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is het daarom ook belangrijk dat men zijn eetpatronen verandert. Vooral wordt er gepleit voor het gebruik van minder dierlijke vetten.

Fossiele brandstoffen
Het landbouwgebruik voor dieren heeft minder nadelige effecten op het klimaat. Insecten zijn een duurzamere optie dan het gebruikelijke vlees. Voor insecten is niet alleen minder ruimte nodig, de productie van meelwormen levert ook een lagere uitstoot van broeikasgassen en maakt daardoor de aarde ook niet sneller warmer. Omdat er minder hoeveelheden fossiele brandstoffen en daardoor geen overschot van CO2 vrijkomt.

Millieubelasting
Al ruim negen jaar geleden attendeerde entomoloog Dennis Oonicxc (WUR) in zijn onderzoek dat de milieubelasting van meelwormen lager is dan die van melk en kippen-, rund- en varkensvlees. In zijn studie keek Oonincx naar drie specifieke factoren: het effect op de klimaatverandering, landgebruik en energieverbruik. Op de eerste twee aspecten kwamen de meelwormen er beter uit dan melk en vlees. Zie grafieken hieronder.

Figuur: Broeikasgasproductie, energieverbruik en landgebruik voor de productie van een kilogram eiwit. De blauwe staven geven minimale waarden en de rode staven geven maximale waarden aan.

Tempratuur productie meelwormen
Alleen geldt dat het energieverbruik van meelwormen wel een hogere temperatuur nodig hebben. Aangezien zij koudbloedig zijn, zijn de insecten gebonden aan hun omgevingstemperatuur. Om de juiste temperatuur te vinden, is er veel energie nodig. Zoals gebruik van een koeling. Uiteindelijk als er zorgvuldig wordt gekeken naar duurzamere middelen, hoeft er niet perse meer energie te worden gebruikt.

Groei insectensector
Zoals uit meerdere onderzoeken blijkt, is dat meelwormen veel proteïne bevatten. Al is het nog niet zo dat het grootste deel van de burgers insecten als maaltijd neemt. Het kweken van insecten voor de consument zelf, is zich nog volop aan het ontwikkelen. Als meer mensen insecten eten of als insecten voor meerdere mogelijkheden worden gebruikt, worden er daardoor ook veel insecten verkocht en dan kan de prijs ook zakken. Een tamelijk nadeel van het verbouwen van insecten, is namelijk dat het niet goedkoop is. Als de insecten een grotere plek op de economische markt krijgt, kan de prijs ook dalen en kiest de consument sneller voor een (verwerkte) meelworm in hun ontbijtkommetje of hun avondbord.

Wadudu blijft zich inzetten voor een groei in de insectensector en ziet zichzelf ook zeker als een bijdrager aan een groenere en innoverende aarde.

Door Sarisa Sapulette

Gebruikte bronnen:
https://www.wur.nl/nl/show/Meelwormen-als-vleesvervanger-goed-voor-milieu.html
https://www.ad.nl/buitenland/vn-wereld-telt-9-8-miljard-mensen-in-2050~a0de446f/
https://www.ad.nl/buitenland/klimaatrapport-vn-voedseltekort-dreigt~aacc809b/