VIA 2018 Popscan

VIA 2018 Popscan

VIA 2018 is een regeling welke zich richt op onderzoek en ontwikkelingsprojecten. De regeling heet voluit Versneller Innovatieve Ambities. Met de VIA regeling willen ze innovatie en economische ontwikkeling in het mkb stimuleren.

Wadudu heeft ook gebruik gemaakt van deze regeling. Met het project “Popscan”. Binnen de meelwormen kweek en de wetenschappelijke literatuur is naar voren gekomen dat de meelwormen poppen en kevers op geslacht kunnen worden beoordeeld. Binnen de insectenkweek zorgt geslachtsbeoordeling en sortering voor en verhoogde efficiëntie

Resultaat:
Het beoogde resultaat van project is het realiseren van een prototype van een Popscan. Waarbij de poppen automatisch beoordeeld worden op vitaliteit, geslacht en gesorteerd worden.

Wilt u ook informatie over de VIA subsidie regeling, klik dan hier.