Stikstofreductie in mest door insecten

Stikstofreductie in mest door insecten
Er is paniek door het huidige stikstofbeleid, want de veehouderij ligt onder vuur en bouwprojecten zijn stil te komen liggen. Er is onrust, omdat de veehouderij via de mest een te grote bijdrage levert aan de uitstoot van ammoniak en stikstofoxide. Een deel van de oplossing  is het inzetten van insecten, hierdoor wordt het uitwerpen van zowel ammoniak als stikstofoxide verlaagd.  Continue reading
Lees meer >>

Artikel in de Nieuwe Oogst!

Artikel in de Nieuwe Oogst!

Artikel in de Nieuwe Oogst: Levende insectenlarven voeren aan leghen

Aeres Hogeschool onderzoekt in Dronten, in samenwerking met Wadudu Insectencentrum en Hogeschool Van Hall Larenstein, de effecten van het voeren van levende insectenlarven aan leghennen.

Het gaat hierbij om Continue reading

Lees meer >>