Stikstofreductie in mest door insecten

Stikstofreductie in mest door insecten

Door het huidige stikstofbeleid is er paniek. De veehouderij ligt onder vuur en bouwprojecten zijn stil komen te liggen. Via de mest draagt de veehouderij mee aan de uitstoot van ammoniak en stikstofoxide. Insecten kunnen waarschijnlijk ingezet worden om stikstof Continue reading

Lees meer >>

Artikel in de Nieuwe Oogst!

Artikel in de Nieuwe Oogst!

Artikel in de Nieuwe Oogst: Levende insectenlarven voeren aan leghen

Aeres Hogeschool onderzoekt in Dronten, in samenwerking met Wadudu Insectencentrum en Hogeschool Van Hall Larenstein, de effecten van het voeren van levende insectenlarven aan leghennen.

Het gaat hierbij om Continue reading

Lees meer >>