Stikstofreductie in mest door insecten

Stikstofreductie in mest door insecten

Door het huidige stikstofbeleid is er paniek. De veehouderij ligt onder vuur en bouwprojecten zijn stil komen te liggen. Via de mest draagt de veehouderij mee aan de uitstoot van ammoniak en stikstofoxide. Insecten kunnen waarschijnlijk ingezet worden om stikstof in de mest te reduceren en daarmee de uitstoot van ammoniak en stikstofoxide te verlagen.

Larven van de zwarte soldaatvlieg (Blacksoldierfly) kunnen zich ontwikkelen op mest. Ze hebben voor de groei en ontwikkeling o.a. stikstof nodig. Door ze te laten groeien op mest gaat de hoeveelheid stikstof in mest omlaag en zal het volume van de mest afnemen.

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe larven zich kunnen ontwikkelen op verschillende soorten mest (kip, koe, varken) en welke dichtheid aan larven optimaal is om zoveel mogelijk stikstof te reduceren. De resultaten zullen gedeeld worden met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.