Save the date: 24 november demonstratie over insectenvoeding

Save the date: 24 november demonstratie over insectenvoeding

 

Samen met een consortium van insectenkwekers, voerleveranciers en onderwijs is een Kennis op Maat project gestart om alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen voor insectentelers: Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland.

De eerste activiteit is een demonstratie over het thema insectenvoeding bij Wadudu in Beilen.

Organisatie: Wadudu, Bonda en Wageningen University & Research

Datum en tijd: 24 november van 19.00 tot 21.00 uur voor alle belangstellenden.

Locatie: Wadudu te Beilen

Op 24 november 2021 ’s avonds vindt de eerste demonstratie plaats bij Wadudu in Beilen over het thema insectenvoeding. Welke gevoerde substraten geven de beste groeiresultaten bij de diverse insectensoorten? Welke kengetallen zijn van belang in de teelt (groei, voederconversie)?. Dit programma is open voor alle geïnteresseerden.

Deze demonstratie is de eerste activiteit in een lange reeks van masterclasses, demonstraties, kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogramma’s die bestaande kennis toegankelijk maken voor insectenkwekers. Het thema insectenvoeding staat centraal in deze demonstratie. Welke gevoerde substraten geven de beste groeiresultaten bij de diverse insectensoorten? Welke kengetallen zijn van belang in de teelt (groei, voederconversie)? In de  middag zijn de leden van de brancheorganisatie Verenigde Nederlandse Insectenkwekers (Venik) van harte welkom. In de avond is het programma open voor andere geïnteresseerden.

KLIK HIER VOOR AANMELDEN VOOR DE DEMONSTRATIE.

Meerdere topics
In de komende 1,5 jaar volgen activiteiten over de volgende onderwerpen:
-Insectenvoeding, productiesysteem, voederconversie, kengetallen
– Ziektepreventie en bestrijding, wat zijn de meest voorkomende ziekten en plagen en hoe kunnen die voorkomen en bestreden worden?
-Huisvestingssysteem, onder welke omstandigheden worden de insecten gehouden? Zoals regulering van klimaat/temperatuur/vocht, maar ook stof vanwege gezondheid personeel
– Genetica, fokdoel en strategie voor de lange termijn
-Bedrijfsadministratie

Consortium
Het project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit Wadudu Insectencentrum (insecten infocentrum en commerciële productie), Voerfirma Coöperatie de Valk/Wekerom (leverancier van veevoer, inclusief insectenvoeders), Bonda, (leverancier van vochtrijke diervoeders), NGN New Generation Nutrition (training en adviesbureau in de insectensector), ABNAMRO, Aeres Hogeschool, MBO en Aeres Poultry Expertise Centre en Wageningen University & Research.

Meer informatie over het project vind u hier.

*Deze demo gaat helaas niet door i.v.m. de huidige Corona omstandigheden.*