SAVE THE DATE: 13 april 2022 Demonstratie insectenvoeding

SAVE THE DATE: 13 april 2022 Demonstratie insectenvoeding

Welke gevoerde substraten geven de beste groeiresultaten bij de diverse insectensoorten? Welke kengetallen zijn van belang in de teelt? Gaat het om groei, voederconversie?

Op 13 april 2022 organiseert het KoM project Klaar voor de Toekomst een informatieavond over het thema: Insectenvoeding

Aanvang: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Wadudu Insecten Centrum, Noordveen 1, 9412 AG Beilen

 

Avondprogramma—vrije inloop:
1.
Korte introductie theorie insectenvoeding door Wageningen University & Research
2. Voerproeven met meelwormen door Janmar Katoele (Wadudu)

  • Vergelijking van commercieel meelwormenvoer
  • Experimenten met restproducten

3. Voerproeven met Black Soldier Fly door Jacco Kooistra
4. Gebruik van restproducten in de insectenkweek door Martin deGroot (Agrifirm, Bonda)

  • Kansen en (on)mogelijkheden van diverse restproducten uit de voedingsindustrie

Achtergrond
Deze demonstratie is een activiteit in een lange reeks van masterclasses, demonstraties, kennisuitwisseling in netwerkactiviteiten en onderwijsprogramma’s die bestaande kennis toegankelijk maken voor insectenkwekers. De demonstratie is een onderdeel van een Kennis op Maat-project dat gestart is om alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen.

In de komende 1,5 jaar volgen activiteiten over de volgende onderwerpen:
Insectenvoeding, productiesysteem, voederconversie, kengetallen;

  • Ziekte preventie en bestrijding, wat zijn de meest voorkomende ziekten en plagen en hoe kunnen die voorkomen en bestreden worden;
  • Huisvestingssysteem, onder welke omstandigheden worden de insecten gehouden, zoals regulering van klimaat/temperatuur/vocht, maar ook stof vanwege gezondheid personeel;
  • Genetica, fokdoel en strategie voor de lange termijn;
  • Bedrijfsadministratie

Meer informatie over het project:
Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland – WUR

AANMELDLINK: Ja, ik kom en meld me aan voor deze demonstratie

TOT ZIENS op 13 april!