Projecten

MIT 2019 I-Neus

MIT projecten hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. Met het haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van het project. Je komt erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn. Het […]

VIA 2018 Popscan

VIA 2018 is een regeling welke zich richt op onderzoek en ontwikkelingsprojecten. De regeling heet voluit Versneller Innovatieve Ambities. Met de VIA regeling willen ze innovatie en economische ontwikkeling in het mkb stimuleren. Wadudu heeft ook gebruik gemaakt van deze regeling. Met het project “Popscan”. Binnen de meelwormen kweek en de wetenschappelijke literatuur is naar […]

WBSO regeling Wadudu

Voor bedrijven en zelfstandigen die zich met technische innovatie bezighouden is er subsidie beschikbaar in het kader van de Wet Bevordering Speuren en Ontwikkeling (WBSO). Het voordeel van de WBSO is een fiscale aftrek op de loonheffing. Ook Wadudu maakt gebruik van deze regeling, en wel met de volgende projecten: – Zeef meelworm – Zeef […]

POP3 Subsidie project InsectHub

“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder” Dat is het motto van de samenwerkingspartners van het project InsectHub. De samenwerking tussen Wadudu Insecten Centrum, Entofarm, Bijl Electrotechniek, Wormenkwekerij Wasse, Maatschap Aalbers en Sijbenga willen met dit project een duurzame insecten keten opzetten. Momenteel is er van een duurzame transparante keten binnen de insectensector […]

MIT project “Het effect van sex-ratio, voertype en ei-predatie op het reproductie succes van Tenebrio Molitor

MIT projecten hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. Met het haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van het project. Je komt erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn Met […]

MIT- Haalbaarheidsproject “BSF pluimvee stalconcept”

MIT projecten hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. Met het haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van het project. Je komt erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn. Ook […]

Black Soldier Fly-larven verrijken het leven van leghennen

Door Marko Ruis (Van Hall Larenstein), Jasper Heerkens & Laura Star (Aeres Hogeschool) en Janmar Katoele (Wadudu). “Levende larven van de Black Soldier Fly voeren aan leghennen leidt tot minder veerbeschadigingen door verenpikken. Mits de hennen langer bezig zijn met zoeken en pikken naar de larven. Bij voldoende opname van insecten zijn de technische resultaten […]

Onderzoeks-programma Project Wadudu Insectencentrum

De wereld van agri en food is continu aan het veranderen. Het grootste vraagstuk wereldwijd is hoe de wereldbevolking te blijven voeden. Het aantal mensen groeit wereldwijd nog steeds. Prognoses geven aan dat er in 2050 9 miljard mensen zijn in vergelijking met 7 miljard nu. Momenteel hebben we reeds een wereldvoedselprobleem, dat inhoudt dat […]

Insectenkweek door dierenwelzijnsweb

Op maandag 4 juni presenteerde het RDA (Raad voor Dierenaangelegenheden) zijn zienswijze ‘De ontpopping van de insectensector’. Bij de presentatie waren betrokkenen, pers en andere belangstellenden aanwezig. Lees hier het volledige artikel insectenkweek door dierenwelzijnsweb. Zienswijze ‘De ontpopping van de insectensector’ Insecten worden op steeds grotere schaal gekweekt en het gebruik van insecten als productiedier […]