POP3 Subsidie project InsectHub

POP3 Subsidie project InsectHub

“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder” Dat is het motto van de samenwerkingspartners van het project InsectHub.

De samenwerking tussen Wadudu Insecten Centrum, Entofarm, Eefting, Wormenkwekerij Wasse, Maatschap Aalbers en Sijbenga willen met dit project een duurzame insecten keten opzetten. Momenteel is er van een duurzame transparante keten binnen de insectensector geen sprake. Veel partijen werken niet samen en delen hun kennis en onderzoeken niet. De insectenketen is hierdoor een zeer gesloten keten waar nauwelijks openheid aanwezig is. Dit terwijl insecten een goede kans hebben om een grote bijdrage te gaan leveren aan het oplossen van het wereld voedsel probleem. Insecten kunnen een grote bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw en reststromen van de Nederlandse voedsel productie verwerken naar producten geschikt voor zowel de Food, Feed als industriële toepassingen.

Door de steun van het ELFPO (POP3) kunnen de samenwerkingspartners samenwerken op het gebied van de kweek van insecten en hierbij elkaar versnellen in de kweek. Daarnaast zal er ook een specialisatieplaats gaan vinden bij de verschillende kwekers. Hierin zullen er bedrijven zich specialiseren in de kweek, in de opfok van ouderdieren en op de afzet

Het project richt zich daarbij op de biobased economie, dit komt naar voren in het verwerken van de reststromen, en de insecten geschikt maken voor zowel de Food, Feed als industriële toepassingen.

Daarnaast levert het project een bijdrage aan de structurele bodemverbetering door de mest van de insecten toe te gaan passen op de landbouwgrond. Waarbij het bodemleven naar verwachting extra gestimuleerd wordt.

Doelstellingen:
• Duurzame insectenketen -> een gerealiseerde keten (misschien wel in coöperatie vorm) waarvan de gehele keten profiteert.
• Kwaliteitskeurmerk -> kwaliteitskeurmerk waarbij de insectenketen zich aan committeert.
• Verantwoorde mestafzet/dode dieren -> een verantwoorde afzet van insectenmest binnen de reguliere(biologische) landbouw, en waarbij de dode dieren een verantwoorde bestemming hebben. En de mest een bijdrage levert aan een duurzame structurele bodemverbetering.
• Draaiende insectenkwekerijen -> meerdere insectenkweek bedrijven die verschillende plaatsen in de keten innemen.
• Insecten producten op de markt. -> geregelde afzet van insecten met contracten met verschillende instanties.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het ELFPO “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

 

 

Meer informatie over POP3 subsidies vind je hier.