POP3 Subsidie project InsectHub – De Resultaten

POP3 Subsidie project InsectHub – De Resultaten

In dit artikel lees je meer over de resultaten van het POP3 subsidie project ‘InsectHub’

In maart 2020 schreven wij het volgende:

“Alleen ga je sneller maar samen kom je verder” Dat is het motto van de samenwerkingspartners van het project InsectHub.

De samenwerking tussen Wadudu Insecten Centrum, Entofarm, Eefting, Wormenkwekerij Wasse, Maatschap Aalbers en Sijbenga willen met dit project een duurzame insecten keten opzetten. Momenteel is er van een duurzame transparante keten binnen de insectensector geen sprake. Veel partijen werken niet samen en delen hun kennis en onderzoeken niet. De insectenketen is hierdoor een zeer gesloten keten waar nauwelijks openheid aanwezig is. Dit terwijl insecten een goede kans hebben om een grote bijdrage te gaan leveren aan het oplossen van het wereld voedsel probleem. Insecten kunnen een grote bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw en reststromen van de Nederlandse voedsel productie verwerken naar producten geschikt voor zowel de Food, Feed als industriële toepassingen.

Het volledige originele nieuwsbericht staat hier.

Doel & Resultaten

De samenwerkingspartners hebben als doelstelling om binnen het project een integrale insectenketen op te zetten. Binnen deze integrale insectenketen zal de insectenkweek, onderzoek, advies en afzet gecombineerd worden.

 

De resultaten die voortkwamen uit deze doelstelling zijn als volgt:

1. Er is middels samenwerking een insectenketen ontwikkeld met specialisatie op gebieden zoals groot-ouderdieren, ouderdieren, kweek/opfok, verwerking alsmede de afzet van insectproducten voor Feed, Food en industriële toepassing. Een andere ontwikkelde specialisatie binnen de keten is een gegarandeerde leverantie van voer voor de insecten welke hoofdzakelijk gevormd wordt door reststromen.

 

2. De insectenketen heeft een transparante opzet waarin onder meer het voer, locaties van verwerking en behandeling traceerbaar zijn.

 

3. Er is een afzet van insectenmest en dode dieren binnen de reguliere (biologische) landbouw opgezet. Er zijn stukken welke inzicht geven in wat de bijdrage van deze stoffen kan zijn aan een duurzame structurele bodemverbetering.

 

4. Er zijn meerdere insectenkweek bedrijven ingericht welke verschillende specialisaties in de insectenketen innemen.

 

5. Er is afzet van insecten (-producten) opgezet op basis van contracten met verschillende instanties.

 

De Projectpartners

Eerder in het artikel kwamen diverse namen en ondernemingen naar voren, de projectpartners van dit project zijn de volgende partijen:

  • Wadudu
  • Ento Farm
  • Wormenkwekerij Wasse
  • Handelsonderneming Eefting
  • Melkveebedrijf Aalbers
  • Sijbenga

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door het ELFPO “Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.