Onderzoeks-programma Project Wadudu Insectencentrum

Onderzoeks-programma Project Wadudu Insectencentrum

De wereld van agri en food is continu aan het veranderen. Het grootste vraagstuk wereldwijd is hoe de wereldbevolking te blijven voeden. Het aantal mensen groeit wereldwijd nog steeds. Prognoses geven aan dat er in 2050 9 miljard mensen zijn in vergelijking met 7 miljard nu. Momenteel hebben we reeds een wereldvoedselprobleem, dat inhoudt dat een ieder in de wereld toegang zou moeten hebben tot basisvoeding. De wereld is qua benutbaar oppervlakte te klein om nu en in de toekomst de bevolking te voeden volgens de nu geldende systemen en technieken.

Wereldwijd zijn er veel initiatieven om intensiever te gaan “boeren”. Dit kan betekenen om met kennis in Afrika een koe 2000 liter melk te laten geven in plaats van 1000 liter. Of in Nederland sla in etages te telen met gebruik van LED verlichting waardoor meer productie van een vierkante meter gehaald kan worden. Eén van de onderwerpen waar in de westerse wereld ook naar gekeken wordt is insecten. Insecten maken het mogelijk om van reststromen weer hoogwaardige grondstoffen als eiwit, olie en chitine te produceren.

In 2015 zijn Janmar en Laura Katoele in Beilen met hun team gestart met een kleine insecten kwekerij voor onderzoek. In een jaar tijd hebben zij een netwerk opgebouwd onder bedrijven, overheden en kennisinstellingen waaruit duidelijk naar voren komt dat insecten toekomst hebben in relatie tot de wereldvoedselproblematiek. Inmiddels is Insectenkwekerij Katoele door de komst van Sieto van Houten als compagnon versterkt en is de naam Wadudu geworden. Wadudu betekent insect en dat is waar onze business om draait.

Doelstelling

Streven is een bijdrage te leveren om duurzaam voedsel te produceren vanuit de pluimveehouderij waarmee de CO2 footprint kan verminderen door meer gebruik te maken van regionale bronnen. Stap voor stap kan er toegewerkt worden naar een circulaire economie in de pluimveehouderij door de inzet van insecten. Hiermee kunnen de partners vanuit Drenthe haar positie versterken en mogelijkheden bieden voor anderen. De interesse in insecten voor pluimvee is groot is het afgelopen jaar gebleken uit praktijkervaringen van Wadudu. Partners verwachten met het onderzoeksprogramma in 3 jaar tijd een concept uit te rollen welke commercieel inzetbaar is.

Onderzoek

De komende jaren gaat het insectencentrum verschillende onderzoeken en praktijk programma’s opzetten vanuit Beilen waarbij kennis delen een doel is maar ook een grotere productie kwekerij op termijn.

Werkgelegenheid

Naast de effecten voor agribusiness is er ook effect voor werkgelegenheid. Omdat insecten nog veel arbeid vergen heeft Wadudu afspraken met gemeente Midden Drenthe voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn bij uitstek geschikt om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten in de kwekerij. De eerste mensen hebben inmiddels een werkervaringsplek doorlopen en/of een functie betrokken binnen de organisatie Wadudu.

Looptijd: 9 januari 2017 tot en met 30 december 2020

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.