MIT 2019 I-Neus

MIT 2019 I-Neus

MIT projecten hebben als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen te stimuleren. Met het haalbaarheidsonderzoek krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van het project. Je komt erachter welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat de slaagkansen zijn.

Het MIT project I-Neus is in 2019 van start gegaan, het doel van dit project is het in kaart brengen van insecten geur en de samenstelling van de geur in losse componenten.

De insecten sector is duidelijk in beweging, vanuit de advisering en kennissessie ziet Wadudu hier een duidelijk stijgende lijn in nationaal en internationaal vraag naar kennis en kweekbegeleiding. In gesprekken met gemeentelijke overheden op gebied van vergunningen gaat het regelmatig over geur ontwikkeling bij insecten. Hierover is bijzonder weinig bekend behalve wat wetenschappelijk onderzoek op lab niveau. Gelijktijdig ontstaan de eerste discussies in de markt over vestiging van nieuwe insecten kwekerijen en de directe omgeving.

Het resultaat bevat:
• Overzicht in geursamenstelling
• Invloed parameters in de kweek om geur te sturen/beïnvloeden van klimaat, voer en management
• Een overzicht van best passende technieken om insecten geur te vangen of een aanzet tot mogelijke nieuwe ontwikkelingen

Houdt u zich ook bezig met innovatie, kennisdeling en onderzoek of denkt u erover extern advies in te winnen? Bent u MKB-er en bent u van plant te investeren in vernieuwende ontwikkelingen binnen uw bedrijf? kijk dan hier