Mest van Insecten (Frass)

Mest van Insecten (Frass)

Mest van Insecten (Frass)

Het afgelopen jaar heeft de Venik overleg gevoerd met LNV-NVWA o.a. over de Frass problematiek. Met informatie zoals analyse, monsters en omschrijvingen vanuit kwekers hebben de partijen van gedachten kunnen wisselen.

Ook op Europees niveau zit er beweging in het dossier. De EU lijkt te gaan voor een omschrijving van FRASS zoals door Venik is voorgesteld:  “Frass is een reststroom van de insectenproductie wat voerresten, insectenuitwerpselen en (delen) van insecten kan bevatten”.

Om Frass te mogen inzetten moet deze gehygiëniseerd worden, dit kan door het 1 uur te verwarmen op 70°C. Zoals de regels lijken opgesteld te gaan worden op Europees niveau wijken ze niet veel af van wat er op dit moment aan regels omtrent Frass gehanteerd word in Nederland.

Frass valt in Nederland onder categorie II (code 116) en moet verplicht gehygiënseerd worden voor 1uur bij 70°C.

 

Venik