Masterclass: Genetische vooruitgang in de insectenteelt, hoe dan?

Masterclass: Genetische vooruitgang in de insectenteelt, hoe dan?

Datum: Donderdag 17 maart 2022
Tijd: 15.00 uur tot 16.30 uur
Locatie: Online bijeenkomst

Genetische vooruitgang ter verbetering van de productie is niet alleen mogelijk bij rundvee, pluimvee of varkens, maar zeker ook bij insecten. Het bepalen van wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor genetische vooruitgang (fokdoelen) en de manier waarop de selectie daarop plaats kan vinden, vereist een compleet andere aanpak bij insecten dan bij andere landbouwhuisdieren.

Tijdens de Masterclass gaan we in op de achtergronden van genetische verbeteringen, de mogelijkheden om daaraan te werken en besteden we aandacht aan voorbeelden uit de praktijk. Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

 

·         15:00-15:30 – Genetica, wat en hoe? – Esther Ellen (Wageningen Livestock Research)

 

·         15:30-16:00 – Uitdagingen en genetische variatie Black Soldier Flies – Aniek Bouwman (Wageningen Livestock Research)

 

·         16:00-16:30 – Genetische vooruitgang Black Soldier Flies – Katrijn Peeters (Hendrix Genetics/Protix)

 

U kunt zich aanmelden voor deze Masterclass via deze link: https://forms.office.com/r/nprrXCYprF

 

Kennis op Maat project: ‘Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland’
Deze masterclass wordt georganiseerd vanuit het Kennis op Maat project ‘Klaar voor de toekomst? Productie-efficiëntie verbetering in de insectenteelt in Nederland’. Samen met een consortium van insectenkwekers, voerleveranciers en onderwijsinstellingen heeft dit

Kennis op Maat project ten doel alle bestaande kennis over insectenproductie beter beschikbaar te stellen voor insectentelers.

In de komende 1,5 jaar volgen activiteiten over de volgende onderwerpen:

–      Insectenvoeding, productiesysteem, voederconversie, kengetallen

–      Ziekte preventie en bestrijding, wat zijn de meest voorkomende ziekten en plagen en hoe kunnen die voorkomen en bestreden worden

–      Huisvestingssysteem, onder welke omstandigheden worden de insecten gehouden, zoals regulering van klimaat/temperatuur/vocht, maar ook stof vanwege gezondheid personeel

–      Genetica, fokdoel en strategie voor de lange termijn,

–      Bedrijfsadministratie

 

Consortium
Het consortium bestaat uit Wadudu Insectencentrum (insecten infocentrum en commerciële productie), Voerfirma Coöperatie de Valk/Wekerom (leverancier van veevoer, inclusief insectenvoeders), Bonda, (leverancier van vochtrijke diervoeders), NGN New Generation Nutrition (training en adviesbureau in de insectensector), ABNAMRO, Aeres Hogeschool, MBO en Aeres Poultry Expertise Centre en Wageningen University & Research.

Meer informatie over het project vindt u hier: https://www.wur.nl/nl/onderzoek-resultaten/onderzoeksinstituten/livestock-research/show-wlr/klaar-voor-de-toekomst-verbeteren-insectenteelt-in-nederland.htm