Locatie Beilen wordt demo locatie

Locatie Beilen wordt demo locatie

Al vanaf het begin gelooft Wadudu in Open Innovatie. Wanneer er samen handen ineen worden gevouwen en kennis wordt gedeeld, ontstaat er groei. Al meerdere Hogescholen, ondernemers en Universiteiten hebben Wadudu als (advies)bron ingeschakeld. Daarom is onderzoek een pijler, waar Wadudu graag de focus op legt. Met trots deelt Wadudu mede, dat de locatie Beilen een demo locatie wordt voor Wageningen University & Research.

Het is de bedoeling dat Wadudu de komende jaren dit soort initiatieven doorzet met verschillende partijen. Er wordt bijvoorbeeld voeronderzoek gedaan, naar reststromen op basis van toepasbaarheid en kweek. Wadudu hoopt dit traject succesvol door te zetten en in de loop van de tijd hierover meer met de buitenwereld te delen!