Insecten stimuleren vleeskuiken ouderdieren

Insecten stimuleren vleeskuiken ouderdieren

Vleeskuiken ouderdieren worden gehouden om broedeieren te produceren. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat de ouderdieren goed in hun vel zitten, doordat ze niet de hele dag onbeperkt kunnen eten kunnen ze zich gaan vervelen. Daardoor vindt er soms agressief gedrag plaats. De dieren kunnen elkaar verwonden. Dit komt het paringsgedrag en het dierenwelzijn niet ten goede.

Door insecten aan het strooiselruimte toe te voegen kan zowel het dierenwelzijn als de productieresultaten verbetert worden. De hennen en hanen kunnen elkaar op een meer relaxte wijze tegenkomen, en voergericht gedrag afwisselen met paargedrag. Wadudu voert dit project samen uit met pluimveehouders en twee hoge scholen. Er zal een proef worden bedacht en uitgevoerd, waarna vervolgstappen worden gedefinieerd.