De hygiënesluis is af!

De hygiënesluis is af!

Hygiënesluis Wadudu is af!

De werkzaamheden voor onze kwekerij vorderen gestaag. Hygiënesluis Wadudu is af! Verleden week is onze hygiënesluis verder afgewerkt en opgeleverd.

Welke werkzaamheden zijn hier voor gedaan?

Voor de sluis is een dichte wand in gekomen met een extra goed afsluitende deur. Hierdoor wordt onze kantoorruimte nu volledig gescheiden van de kwekerij. De ruimte van de hygiënesluis is op overdruk gezet om ervoor te zorgen dat de lucht van de hygiënesluis zich niet naar andere ruimtes kan verplaatsen.