Europees Parlement akkoord met verwerkte dierlijke eiwitten in voer

Europees Parlement akkoord met verwerkte dierlijke eiwitten in voer

De Europese Commissie heeft juni jl. besloten dat verwerkte eiwitten worden toegelaten in diervoerders. Dit besluit heeft ook invloed op de relatie van insecten. Eerder dit jaar maakte de Europese Commissie al bekend dat meelwormen als ‘novel food’ op de Europese markt is toegestaan. Hiermee is de meelworm de eerste toegelaten insect in de voedselketen. Behalve diermeel is ook insectenmeel te gebruiken. Nu is ook insecteneiwit inzetbaar, niet alleen de gebruikelijke insectenolie.

Hierdoor hoeven er minder plantaardige eiwitten te worden geïmporteerd. Het was lange tijd onduidelijk of de Commissie akkoord zou gaan met het voorstel, maar zij heeft toch besloten dat de toelating definitief is. Het Europees Parlement geeft groen licht, nu is het nog aan de Europese landbouwministers om de wetgeving toe te passen. Het lijkt erop dat het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in Europese voeders vanaf eind oktober dit jaar kan.