Insectenkweek door dierenwelzijnsweb

Insectenkweek door dierenwelzijnsweb

Op maandag 4 juni presenteerde het RDA (Raad voor Dierenaangelegenheden) zijn zienswijze ‘De ontpopping van de insectensector’. Bij de presentatie waren betrokkenen, pers en andere belangstellenden aanwezig. Lees hier het volledige artikel insectenkweek door dierenwelzijnsweb.

Zienswijze ‘De ontpopping van de insectensector’

Insecten worden op steeds grotere schaal gekweekt en het gebruik van insecten als productiedier groeit dan ook snel. De verwachting is dat deze ontwikkeling in hoog tempo door zal gaan. Wereldwijd is Nederland hierin een van de koplopers. Men kan dan ook spreken van een veelbelovende nieuwe veehouderijsector.

Onderzoek

Insecten in pluimvee. Hiermee wordt nader onderzoek gedaan naar de effecten van het voeren van larven van de Black Soldier Fly (BSF) op welzijn, gezondheid en productie van leghennen.

Lees het onderzoek hier.

Bron: Dierenwelzijnsweb en RDA

Artikel insectenkweek door dierenwelzijnsweb