Wadudu insecten centrum

Wadudu Insecten centrum combineert kweek, onderzoek en advies om te komen tot een duurzame invulling van de insectenkweek in Noordwest Europa. Duurzaam door eiwit kringlopen te (ont)sluiten en economisch een rendabele sector op te bouwen. Wij willen een bijdrage leveren in de verbinding tussen kwekers, verwerkers en afnemers om zo een onderdeel te zijn van een transparante voedingsketen. In 2015 hebben we kennis gemaakt met en een stap gezet naar de professionele kweek van Meelwormen en Black Soldier Flies.

Doelstelling

Doelstelling is om de komende jaren de kweek van Meelwormen en Black Soldier Flies in omvang en professie te vergroten. Dit willen wij doen door onder andere samen te werken met andere partners en verder te integreren in de keten van de insecten in Europa.